Ragnar Almén

Ragnar Almen har atelier og galleri i Magasin B på Karljohansvern. Inngangen er nokså rustikk – inn i en industribygning og opp en kald trapp, men når du kommer inn åpenbarer det seg et stort, lyst og varmt lokale.

I atelieret
Ragnar Almén

Almén har en imponerende produksjon der han benytter blyant, akvarell, tresnitt og oljemaling. Han har også laget flere installasjoner og skulpturer. Et litt spesielt format, er dagbøkene som han har illustrert.

Illustrerte dagbøker
Dagbøker

Ragnar Almén har et kraftig uttrykk i alt sitt arbeide som det ikke er mulig å forholde seg likegyldig til.

Oljemaleri - Utøya.
Utøya

Tresnittet «Harde tider» ble med oss hjem.

Tresnitt
Harde tider – tresnitt

Her finner du Ragnar Almen

Google Maps
Magasin B

Her kan du se mer fra Karljohansvern. Her kan du lese mer om Ragnar Almén.