Om ArtSpot

Med ArtSpot ønsker vi å inspirere til å oppleve kunst og kunstnere, samt å beskrive steder som gir opplevelser i tillegg til «bare et galleri». Derfor er både Art og Spot’en like viktige. Foreløpig er vi (i disse korona-tider) for det meste i Vestfold og området i nærheten. Vi håper at vi kan utvide dette etter hvert.

Undis & Sverre Bautz

Undis & Sverre