Marit Wiklund

Marit Wiklund er biledhogger og tegner. Hun har hatt verksted på Fossekleiva i ca 30 år. Verkstedet er en spennende og frodig arbeidsplass der Marit benytter mange materialer og teknikker.

Marit Wiklund har laget skulpturer til en lang rekke offentlige bygninger og anlegg. En skulptur som sikkert mange har sett er «Utferdstrang» – mannen på stylter ved Tyvholmen på Aker brygge.

Skulptur - selvportrett.
Marit Wiklund som jente i Trondheim

Ved inngangen til atelieret på Fossekleiva

Du kan lese mer om Fossekleiva Kultursenter her.