Fossekleiva

Fossekleiva kultursenter ligger i Berger, mellom Sande og Svelvik. Industrisamfunnet på Berger ble startet opp rundt 1870. Produksjonen var tekstiler, der tepper var en viktig del. Produksjonen ble flyttet til utlandet i 2002.

Fossekleiva er nå blitt en viktig kulturinstitusjon i området som ligger idyllisk til i vakre gamle industribygninger i idyllisk natur.

Kunstnere på Fossekleiva Kultursenter

Hovedutstillingen

Denne er i år koronatilpasset, og laget som en serie videoer som man blir presentert for inne i en labyrint.

Etter en runde på museet og de forskjellige galleriene og verkstedene passer det perfekt med en matbit på Café Jebsen. Jürg Jebsen var forøvrig grunnlegger av industrien på Berger.

Inngang til museet og kafeen
Café Jebsen

Her finner du åpningstider og program for Fossekleiva.

Kort historie

Berger og Fossekleiva var to fabrikker som var i drift fra 1881 til 2002. Her var det vaskeri, fargeri og veveri. På det meste var det opp mot 300 arbeidere her. På fabrikken benyttet de Jacquardveven (funnet opp i 1801) som lagde kompliserte mønstre ved hjelp av hullkort. Anlegget hadde egne arbeiderboliger, skole og kirke. Du kan se mer om dette på Berger museum inne på området.

Ved med Jacquardveven
Tepper fra fabrikken laget med Jacquardveven